Εταιρεία
Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
Πόλη
Τηλέφωνο
Email
Σχόλια


                    
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΛΗΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12ο χιλ. Θεσ/νίκης - Σερρών

Τηλ.: 2394 071547
Φαξ.: 2394 072903

Τ.Κ.: 57200


Email: info@artoza.com.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Δήμπαλας Γεώργιος