Γερμανικό μαύρο ψωμί
με ολόκληρους σπόρους
σίκαλης και σταριού