Κάθε γλύκισμα είναι μία ξεχωριστή ιστορία.

 Τα κατ' εξοχήν παραδοσιακά Ελληνικά γλυκί- σματα, συνοδευόμενα από ένα ζεστό ή κρύο ρόφη- μα, προσφέρονται συνήθως μεταξύ των γευμάτων.

 Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός γλυκίσματος, είναι η καλή ποιότητα και η φρεσκάδα των υλικών.

 Γι' αυτό και εμείς στην ΑΡΤΟΖΑ προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο αποτέλεσμα γεύσης και εμφάνισης.